Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (open eclass)

Η πλατφόρμα Open eClass - Φροντιστηριακός Οργανισμός ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης