ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου και όλοι οι καθηγητές, σας περιμένουμε στην τακτική ενημέρωση τριμήνου που θα πραγματοποιηθεί τo
Σάββατο 9/12/2017.