Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017

Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2017: Αν τυχόν κάποιοι υποψήφιοι αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων και δεν μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν.4468/2017 και τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι επαναληπτικές εξετάσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, διενεργούνται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου εξαιτίας είτε σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.

Από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να παρακολουθείτε τα Θέματα και τις Λύσεις των Επαναληπτικών Εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2017 εδώ!

Το έγγραφο που αφορά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2017 καθώς και το πρόγραμμα αυτών μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ!