Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Φιλοσοφία


 

Η “μοναδικότητα” του κάθε ανθρώπου, και πολύ περισσότερο του κάθε παιδιού είναι ο πυρήνας γύρω από τον οποίο χτίσαμε το σύνολο κάθε ενέργειας, σκέψης, προγράμματος, ιδέας.

Σ’ ένα σύνθετο αλλά και ραγδαία μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον κάθε μαθητής μπορεί και πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής.

Στην πορεία αυτή ρόλος του εκπαιδευτικού είναι η αμέριστη παροχή στήριξης αλλά και η δημιουργία όλων εκείνων των συνθηκών που θα πείσουν τον νέο άνθρωπο να βλέπει τον μελλοντικό του εαυτό και να εργαστεί σήμερα γι’ αυτόν.

Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία μας σε μία φράση θα συνοψιζόταν στην εξής: “Αποκλειστική φροντίδα μας μόνο ένας: ΕΣΥ”

 

Φροντιστήριο Διδακτήριον

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης