Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Το Νέο Λύκειο


Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ομάδες, Επιστημονικά Πεδία Ειδίκευσης, Εξεταζόμενα Μαθήματα & Σχολές

Το πρόγραμμα των μαθητών που θα φοιτήσουν στη γ΄ τάξη λυκείου από το έτος 2019 και στο εξής, διαμορφώνεται σε 4 ομάδες  προσανατολισμού και κατόπιν σε 4 επιστημονικά πεδία:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπουδών
  • Σπουδών Υγείας
  • Σπουδών Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν εβδομαδιαίως 29 ώρες μαθήματα, από τις οποίες οι 18 θα αφορούν τα μαθήματα Προσανατολισμού και οι 11 τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

pinakas2

*τα  μαθήματα  Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Νεοελληνική  Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο  είναι εξεταζόμενο για όλους τους υποψηφίους.

4 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : 6 ώρες ανά μάθημα ( Σύνολο: 18 ώρες )

pinakas3

*το  μάθημα  των  Αρχών  Οικονομικής  Θεωρίας  εμπλουτίζεται  με  περιεχόμενο  που  σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της Οικονομίας.

(Αναφέρεται επιπλέον 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι γραπτές ενδοσχολικές  απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται στα 4 εξάωρα μαθήματα (3 Προσανατολισμού + Νεοελ. Γλώσσα),  τα  ίδια  στα  οποία  θα  εξετάζονται  στη  συνέχεια  όσοι  επιλέξουν  να  συμμετάσχουν  στις  πανελλαδικές εξετάσεις.

Συνεπώς οι υποψήφιοι θα  εξετάζονται  στα  4 παραπάνω μαθήματα τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.

Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά ένας μαθητής, θα έχει πρόσβαση στις σχολές ενός από τα παρακάτω 4 επιστημονικά πεδία:

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

pinakas4

Οι σχολές Παιδαγωγικών σπουδών είναι προσβάσιμες από κάθε επιστημονικό πεδίο για όλους τους υποψηφίους.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης