Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

ΝΕΟ! Θερινή Προετοιμασία 2024

 

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Διδακτήριον, ανακοινώνει την έναρξη της θερινής προετοιμασίας 2024 δίνοντας την δυνατότητα στους μαθητές, να ξεκινήσουν την έγκαιρη κάλυψη των κενών, την εμβάθυνση στην ύλη για τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, προκειμένου να αποκτήσουν το προβάδισμα για το το άριστα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Φέτος για πρώτη φορά υπάρχουν τέσσερα (4) νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για όλες τις τάξεις και όλες τις βαθμίδες. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 2024


 

1. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΕΟΝ

 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 • ΕΝΑΡΞΗ: 17 ΙΟΥΝΙΟΥ     ΛΗΞΗ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΕΟΝ”; 

A girl just found a bright idea.

 

 

 • Η αλλαγή εκπαιδευτικής βαθμίδας απαιτεί γνώσεις!
 • Η τηλεκπαίδευση ήταν η αναγκαία αλλά όχι η βέλτιστη πρακτική.
 • Η χρονιά μπορεί να κερδηθεί ! ! !
 • To πρόγραμμα λειτουργεί για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

 

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΩ

 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
 • ΕΝΑΡΞΗ: 17 ΙΟΥΝΙΟΥ  –   ΛΗΞΗ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΡΩ”; 

cartoon-boy-thinking-white-bubble-vector-illustration-31797939

 • Η εκπαιδευτική διαδικασία των δύο τελευταίων διδακτικών ετών οδήγησαν
  σε ποσοτικές μεταβολές που μεταλλάσσονται σε ποιοτικές τροχοπεδώντας την εξελικτική διαδικασία.
 • Μέσω του μεθοδευμένου προγραμματισμού των θερινών μαθημάτων γίνεται εφικτό να καταστεί δυνατή όχι μόνο η αναπλήρωση των υπαρχόντων κενών αλλά και η ομαλή μετάβαση στο νέο μαθησιακό περιβάλλον του Λυκείου.
 • Η επαφή με την νέα ύλη θα καταστήσει τα παιδιά θετικά διακείμενα στο γνωστικό                                          αντικείμενο, αφού θα έχουν γίνει κάτοχοί του και θα το διαχειρίζονται με ευχέρεια.
 • Η διαδικασία για αυτά θα γίνει ευκολότερη, πιο ευχάριστη και πιο δημιουργική.
 • Ιδιαίτερα η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος ενέχει μεγάλη βαρύτητα σε μια εποχή, στην οποία η γλωσσική και πολιτισμική συρρίκνωση φαίνονται μη αναστρέψιμα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο “λόγος” και η σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με αποτέλεσμα δίχως “λόγο” να μην υπάρχει η δυνατότητα για σύνθετους συλλογισμούς και λογική συγκρότηση.
 • Προφανής αντικατοπτρισμός αυτής της υστέρησης είναι η κατανόηση και των θετικών μαθημάτων.
 • To πρόγραμμα λειτουργεί για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

 

Είναι ευθύνη όλων μας προς αυτή τη γενιά.

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Ε.Λ. 

ΘΕΡΙΝΑ_gel

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΡΙΝΑ_epal

 

Επίσης διατίθενται τα παραπάνω προγράμματα προετοιμασίας για ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου η θερινή προετοιμασία για κάθε μαθητή, είναι απαραίτητη και κινείται σε τρεις (3) άξονες:

 1. Προηγούμενη Γνώση. Είναι σημαντικό ο μαθητής να επαναλάβει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν, στην ουσιαστική μελέτη της νέας ύλης και να τον οδηγήσουν σε σταθερά βήματα ανόδου. Έτσι θα έχει την ικανότητα να εμβαθύνει καλύτερα στην νέα ύλη της επόμενης τάξης.
 2. Οργάνωση & Χρόνος. Ο χρόνος όπως πολύ υποστηρίζουν, μπορεί να είναι σχετικός, αλλά ως καταλυτικός παράγοντας για την σωστή προετοιμασία του κάθε μαθητή, είναι αρμόδιος για την ορθή οργάνωση και σωστή μελέτη, κάτι το οποίο ξεκινάει μέσω της θερινής προετοιμασίας.
 3. Νέα Γνώση. Μέσω της θερινής προετοιμασίας εφαρμόζεται το σύστημα μέσα στο οποίο ο μαθητής επαναπροσδιορίζει τις σωστές πληροφορίες με σκοπό την κάλυψη όσο τον δυνατόν μεγαλύτερης σε έκταση ύλης. Εξάλλου είναι σημαντικό, ο μαθητής να νιώθει ασφάλεια, δεδομένου ότι στην διάρκεια της χειμερινής περιόδου, προηγείται της ύλης που τον καθιστά ικανό, έγκαιρα να την ολοκληρώσει, ενώ με τις απαιτούμενες επαναλήψεις ΑΠΑΙΤΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ!

   

 

Φροντιστήριο Διδακτήριον
τηλ. 2102448542 –  didactirion@gmail.com

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης