Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Εκδόσεις


 

Τα βιβλία μας αποτυπώνουν στο χαρτί την εμπειρία της τάξης καθώς είναι γραμμένα από τους πλέον καταξιωμένους συγγραφείς – καθηγητές. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο δουλειάς για όλους μας, με θέματα και ασκήσεις, κατά μάθημα και κατά κεφάλαιο, με τη μορφή, το βάθος και το πλάτος που δίνονται στις εξετάσεις.

 

Η συλλογική αυτή προσπάθεια απευθύνεται:

Στον καθηγητή, που θέλει να οργανώσει και να παρουσιάσει το μάθημά του στην τάξη με μεθοδικότητα.

Στον φιλόπονο μαθητή, που θέλει να διαβάσει, να μελετήσει και να κατανοήσει την ύλη κάθε μαθήματος, η οποία καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

 


 

Βιβλία Γυμνασίου


 


 

Βιβλία Α ΄Λυκείου


 


 

Βιβλία Β ΄Λυκείου 


 


 

Βιβλία Γ ΄Λυκείου


 

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης