Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Γυμνασίου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το τρέχων σχολικό έτος για το γυμνάσιο παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:


Μαθήματα Α΄ Γυμνασίου*

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά2
Έκθεση1.5
Αρχαία1.5
Σύνολο Ωρών5
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

 


Μαθήματα Β΄ Γυμνασίου*

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά2
Έκθεση1.5
Αρχαία1.5
Φυσική1
Χημεία1
Σύνολο Ωρών7
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

 


Μαθήματα Γ΄ Γυμνασίου*

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά3
Έκθεση1.5
Αρχαία1.5
Φυσική2
Χημεία1
Σύνολο Ωρών9
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης