Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Γ΄ Λυκείου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το τρέχων σχολικό έτος για την Γ΄Λυκείου αποτελείται από τα μαθήματα των επιστημονικών Πεδίων. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να εκτυπώσει το πρόγραμμα σε μορφή pdf μπορεί να το κατεβάσει απο εδώ.

 

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Ανθρωπιστικών Σπουδών*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία3
Αρχαία5
Λατινικά3
Ιστορία3
Σύνολο Ωρών14
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Θετικών Σπουδών*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο Ωρών15
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Σπουδών Υγείας*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία3
Βιολογία4
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο Ωρών14
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

Μαθήματα Γ΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Σπουδών Οικ. & Πληροφορικής*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Πληροφορική3
Οικονομικά3
Σύνολο Ωρών14
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης