Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Β΄ Λυκείου

 


Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα το τρέχων σχολικό έτος για την Β΄ Λυκείου είναι το πρόγραμμα βασισμένο στο Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ». Δεδομένου του Νέου Συστήματος Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια στο Φροντιστήριο μας, έχει εισαχθεί το σύστημα plus. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Μαθήματα Β΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Ανθρωπιστικών Σπουδών*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία2
Αρχαία5
Λατινικά2
Ιστορία2
Σύνολο Ωρών11
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

 

Μαθήματα Β΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Θετικών Σπουδών*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία2
Μαθηματικά5
Φυσική3
Χημεία2
Σύνολο Ωρών12
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

 

Μαθήματα Β΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Σπουδών Υγείας*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία2
Βιολογία2
Φυσική3
Χημεία2
Σύνολο Ωρών9
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.

 

Μαθήματα Β΄ Λυκείου - Κατεύθυνση: Σπουδών Οικ. & Πληροφορικής*

ΜαθήματαΏρες
Έκθεση & Λογοτεχνία2
Μαθηματικά5
Πληροφορική2
Οικονομικά2
Σύνολο Ωρών11
*Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των μαθημάτων από τον μαθητή!
*Επιπλέον εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας
*Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται τεστ και ωρίαια διαγωνίσματα.
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης