Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Slide

Αναζήτηση

Αυτόματος Υπολογισμός Μορίων


 

Κάθε χρόνο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όλοι οι υποψήφιοι, απόφοιτοι και τελειόφοιτοι του Γενικού Λυκείου, διαγωνίζονται με το νέο σύστημα εξέτασης. Τους σχετικούς πίνακες για τις υποψήφιες επιλογές των μαθητών με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Για να υπολογίσετε εύκολα τα μόρια κάποιου υποψηφίου, με βάση τις επιδόσεις του, χρήσιμη είναι η παρακάτω εφαρμογή, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην ιστοσελίδα του ΟΕΦΕ.

Υπολογισμός μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων


 

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης